Activiteiten

De activiteiten omvatten uitwisselingen op zowel recreatief als prestatief niveau voor alle leeftijden, rood, oranje en groenevents, clinics en schooltennis.

Met de uitwisselingen doelt TACT met name op de interactie tussen verschillende verenigingen op regionaal niveau en de benadering van tennis als teamsport.

Tenniskids toernooien zijn het ideale moment om te scouten. Op dit moment is het ook voor een veel grotere groep toegangkelijk gezien de activiteiten van de bond en de aangepaste soft-tennisballen.

Clinics zijn meestal éénmalige activiteiten die ingezet worden bij kennismaking, viering of werving.

Het schooltennis is zoals al eerder genoemd bedoeld als werving- of tennisstimuleringtraject. Het is een activiteit waarbij de gehele organisatie door TACT wordt verzorgd en de vereniging en school nergens mee wordt belast.

Als voorbeeld een gymles ruilen voor een tennisles in samenwerking met vereniging, KNLTB, gemeente en gediplomeerde trainers. Het BOS- PROJECT (buurt, onderwijs, sportvereniging) en sportwijs (een samenwerkingsverband tussen sportbedrijf-Arnhem, basisscholen en sportverenigingen) leverde in de periode van 2001 tot 2004 bij tennisvereniging ALTB een toename van 80 kinderen in het jeugdledenbestand op!!!!!