Trainingen

worden verzorgd op alle niveaus en aan alle leeftijden. Hierbij zijn mogelijkheden tot het lenen, testen en kopen van de benodigde materialen. Benader hierover de trainer. Uiteraard hoort hier ook het verzorgen van lesroosters en trainingsschema's bij.

Opmerking
een lesuur bestaat uit 50 min, een half uur 25 min, er wordt ingeroosterd op een uur en half uur. Op alle trainingsvormen is het Sportorganisatie TACT lesregelement van toepassing.

Mogelijke tennis- en padel-trainingsvormen zijn:

 • Individueel : ½ uur of uur (aantal in overleg)
 • Groepstraining : 1 uur of 1½ uur (groep van 4 of 8 personen en minimaal 10x)
 • Competitietraining 1½ uur (groep van 4 of 8 personen en minimaal 8x)
 • Bal en slagvaardigheidstrainingen 1 uur, volgens het nieuwe tenniskidsprogramma
  (groep van minimaal 10 kinderen en het aantal lessen afhankelijk van het seizoen).
 • Selectietrainingen : 2 of meerdere keren per week tennistraining, conditietraining + extra wedstrijden.
  (veelal in combinatie met clubtrainingen en over langere periode zomer en/of winterseizoen )
 • Kennismakingstrainingen: individueel of in groep (minimaal 3x)
 • TACT werkt met een uurtarief van 50 euro per uur wat gedeeld word door het aantal deelnemers.

Fitness personal training:

 • Advies over lifestyle
 • Trainingsprogramma's voor aeroob-uithoudingsvermogen, krachtuithoudingsvermogen of sportspecifieke krachttraining.

Sportorganisatie TACT lesregelement (volgens VNT en KNLTB)

 1. Onder een lesuur wordt verstaan 50 minuten en een half lesuur 25 minuten.
 2. De lessen worden ingeroosterd op respectievelijk 60 en 30 minuten.
 3. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 4. Groepslessen gaan bij afzegging van een gedeelte van de groep, tenzij anders is
  overeengekomen met de trainer, altijd door.
 5. Met de inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus. Indien de cursist de cursus
  vroegtijdig afbreekt blijft hij het resterende lesgeld verschuldigd tot het moment dat er een
  geschikte vervanger is gevonden.
 6. Annulering van de cursus kan tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus.
 7. Na ontvangst van de bevestiging van indeling dient in alle gevallen het lesgeld te worden
  voldaan.
 8. De cursist ontvangt binnen 2 weken na aanvang van de cursus een factuur, tenzij een
  andere wijze van incasseren is afgesproken, voor de betreffende tennislessen.
 9. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De sportorganisatie stelt zich niet
  aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 10. De cursist behoort lid te zijn van de vereniging waar de lessen gevolgd worden.
 11. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee
  begonnen werd wordt het totale aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 12. De les gaat altijd door tenzij de trainer/ster afbelt.
 13. De cursist kan de lessen niet zonder overleg overdragen aan derden.
 14. De cursist is verplicht tijdens de les tenniskleding en tennisschoeisel te dragen.
 15. De leraar streeft ernaar om het aantal overeengekomen trainingen te geven.
  Indien echter het seizoen is verstreken en het aantal overeengekomen lessen door slecht
  weer of andere onwerkbare situaties niet is gehaald geldt een inhaalregeling van 1 op de 2
  gemiste lessen.
Klik hier voor een printversie van het lesregelement